Bordeauxcampagne 2015

Bordeauxcampagne 2015

Door Xavier Kat | 24 maart 2016

Bordeaux 2015: een extra spannende campagne

Bordeaux lijkt het beste oogstjaar sinds 2010 te hebben geproduceerd. De verwachtingen voor een goede verkoop zijn daarmee in Bordeaux direct hooggespannen.

De eerste week van april reizen wij weer met een proefteam af naar Bordeaux om het meest recente oogstjaar van het vat te proeven. Voor ons is dat een belangrijke eerste eigen kijk op het 2015, waarvan wij onze bevindingen graag met u zullen delen. In deze zelfde periode zal ook de internationale pers het nieuwe jaar verkennen en traditiegetrouw met beoordelingen komen voor alle geproefde wijnen. Kort daarop zullen de châteaux één voor één met hun ‘en primeur’ prijzen op de markt komen.

La Place de Bordeaux

Het is wellicht goed om een korte uitleg van het bordelaise systeem te geven, een systeem dat zich overigens beperkt tot de topwijnen. De meeste topchâteaux bieden hun wijnen aan via ‘la Place de Bordeaux’, een virtuele markt die wordt beheerd door de agenten (courtiers). Op deze plaats bieden de handelshuizen (négociants) hun voorraden aan elkaar aan. Ook de châteaux kunnen hier voorraden die ze willen verkopen aanbieden. Is een négociant voor een klant (de importeur) op zoek naar een bepaalde wijn uit een bepaald oogstjaar, dan went hij zich tot een coutier, die hem vertelt hoeveel kisten er tegen welke prijs op de plaats beschikbaar zijn. De laagste prijs bepaalt de marktprijs van dat moment. De négociants (en châteaux) houden en financieren de voorraden. De courtiers bemiddelen tussen château en négociant en registreren de verkopen. Als importeur is het onmogelijk om direct bij de châteaux of op de plaats te kopen. Dit geldt, zoals gezegd, alleen voor de grote topchâteaux. Bij de ‘petits châteaux’, zoals onze ‘kleine lievelingen’ Lescalles en Maucamps, kunnen wij wel direct zaken doen met de eigenaren en wijnmakers zelf.

De primeurcampagne

De ‘primeurcampagne’ is het moment dat het nieuwe oogstjaar voor het eerst in de handel wordt gebracht. Dit gebeurt ruim voordat de wijn gebotteld is en nog op vat ligt te rijpen. De châteaux laten hiermee de négociants hun wijnen voorfinancieren. De négociants doen dit om zeker te zijn om de wijn uit de eerste hand te bemachtigen en daarmee de beste prijs te hebben. Ook zit er een speculatief karakter in. Door middel van marktwerking, gokken de négociants er op dat de prijzen in de toekomst zullen stijgen. Zeker in de topjaren is dit vaak het geval. Tegelijkertijd, bieden de négociants de door hun ‘en primeur’ ingekochte wijnen aan in de internationale handel, aan de importeurs, die de wijnen op hun beurt weer in de markt aanbieden, aan de eindconsument. Als importeur bepaal je zelf in welke wijnen je bent geïnteresseerd, op basis van kwaliteit en prijs. Toch is het als importeur lang niet altijd mogelijk om iedere wijn in te kopen of om de gewenste hoeveelheid te bemachtigen. De verdeling gebeurt namelijk op basis van wat je als importeur in het voorafgaande jaar hebt gekocht. Deze hoeveelheid bepaalt de hoogte van de allocatie, het recht op koop. In de minder gevraagde oogstjaren is het voor de kopende partijen niet moeilijk om aan de gewenste volumes te komen (behalve van de topwijnen). In de topjaren is dat echter een stuk lastiger. Importeurs houden daarom graag vast aan hun allocaties, zeker van de topwijnen.

Prijsbepaling

Voor het tot stand komen van de ‘en primeur’-prijzen spelen vele factoren een rol. Natuurlijk is daar in eerste instantie de kwaliteit van het oogstjaar. De internationale pers speelt daarbij ook een grote rol. Hoe positiever die is en hoe hoger de scores, hoe hoger de prijzen doorgaans zullen uitvallen. Toch zijn er andere belangrijke invloeden die meespelen, zoals: zijn er voldoende potentiële koopmarkten? Wat doet China dit jaar, zullen de Russen kopen en wat doen de Amerikanen. Zijn er nieuwe opkomende markten zoals India of Brazilië. Economische en sociale factoren, die ook de financiële beurzen beïnvloeden, spelen daarbij een grote rol. Bordeaux is al begonnen met het aftasten van de markt en zal kijken hoever ze kunnen gaan in hun beoogde prijsstijging. Dat de prijzen zullen stijgen, staat min of meer vast. Sinds 2010 zijn de prijzen in drie opeenvolgende jaren immers gezakt en met het topjaar 2015, moet dit worden omgekeerd. De markt is echter nog zeer fragiel en veel ruimte tot stijging zal er dan ook niet zijn. Wellicht wordt 2015 daarmee een zeer koopwaardig jaar. Het is nog te vroeg om hier iets over te zeggen. We zullen het voor u in de gaten houden en u er ook graag in adviseren. Alle updates leest u de komende tijd op onze speciale ‘Bordeaux 2015’ pagina.