Visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

In de geest van de definitie van MVO, opgesteld door de SER: “Het bewust richten van ondernemingsactiviteiten op waardecreatie op langere termijn in drie dimensies – people, planet, profit – en daarmee op de bijdrage aan de maatschappelijke welvaart op langere termijn, waarbij bedrijven een relatie met de verschillende belanghebbenden onderhouden op basis van doorzichtigheid en dialoog, waarbij antwoord wordt gegeven op gerechtvaardigde vragen uit de maatschappij”.

Okhuysen geeft op de volgende wijze invulling aan haar visie op MVO: Okhuysen streeft na professioneel in al haar vezels te zijn, en steunt op twee peilers: kwaliteit van de inkoop en kwaliteit van de service. In beide wil Okhuysen uitblinken. Dat kan alleen maar dankzij een bijzonder grote aandacht voor zowel de producten die zij importeert, als voor het personeel en de klanten die zij bedient.

MVO - Inkoop

Producenten met wie Okhuysen werkt zijn ambitieuze mensen bij wie kwantiteit altijd ondergeschikt is aan kwaliteit. ‘Okhuysen wijnmakers’ werken met groot respect voor de natuurlijke omgeving. Okhuysen stimuleert dit en is ook bereid om voor een duurzaam gemaakt product meer te betalen. Ook kiest Okhuysen bij voorkeur voor een lichtere flessoort. Op logistiek vlak probeert Okhuysen de omvang van de bestellingen waar mogelijk te maximaliseren om efficiënt met het transport om te gaan. Tot slot zet Okhuysen in op langdurige, kwalitatieve samenwerkingsverbanden met de wijnmakers.

MVO - Maatschappij

Het is voor Okhuysen vanzelfsprekend bij alles wat ze doet het maatschappelijk belang in het oog te houden. Dit doet ze in het algemeen door als professioneel bedrijf te opereren, met aandacht voor alle betrokken partijen, en daarnaast toont zij zich in het bijzonder maatschappelijk betrokken door verschillende kleine goede doelen te sponsoren, via Oxfam Novib ondernemerschap in de derde wereld te stimuleren en daarnaast initiatieven van individuen, instellingen en bedrijven te ondersteunen op basis van een win-win-model.

MVO - Verantwoord Alcoholgebruik

Het nuttigen van alcoholische dranken, waaronder wijn, is niet zonder risico. Teveel alcohol is niet goed voor de gezondheid. Waar ligt de grens tussen lekker van wijn genieten en risico lopen? Wat is een verantwoorde wijnconsumptie? De internationale stichting Wine In Moderation houdt zich met die belangrijke vraag bezig. Nederland heeft zich bij Wine In Moderation aangesloten, en kan zo profiteren van de internationale kennis op het gebied van verantwoorde wijnconsumptie. De Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren (KVNW), waar Okhuysen actief lid van is, heeft Wine In Moderation in Nederland op de kaart gezet. In Nederland heeft Wine In Moderation een eigen gezicht gekregen in de persona van Wim. “Wim houdt van wijn. Maar hij drinkt niet te veel. Wijn is voor Wim iets bijzonders. Juist door wijn met mate te nuttigen, komen de wijn én het moment echt tot hun recht.” Okhuysen ondersteunt de visie van Wim/ Wine In Moderation volledig. Wijn is om van te genieten, maar doe dit bewust. Kijk op www.wimoverwijn.nl voor meer informatie over verantwoord alcholgebruik en tips om verantwoord te genieten.

MVO - Personeelsbeleid

Okhuysen beseft dat haar personeel haar kostbaarste goed is. Het personeel wordt naast functieinhoudelijke competenties, geselecteerd op wijnkennis (wij hebben 11 vinologen in dienst), meer nog passie voor wijn en daarnaast servicegerichtheid. Als familiebedrijf werkt Okhuysen met korte lijnen. De communicatie is informeel en medewerkers voelen zich op hun gemak. Men wordt betrokken bij de meest uiteenlopende zaken en gestimuleerd zich verder te ontwikkelen. Ter vergroting van de wijnkennis en ter intensivering van het contact tussen producent/wijnmaker en het personeel, wordt het personeel betrokken bij inkoopreizen en bij periodieke bedrijfsreizen en worden producenten regelmatig uitgenodigd om acte de présence te geven bij (overzichts)proeverijen. Het bovenvermelde helpt tevens om de klant optimaal te informeren en inzicht te geven in de herkomst van de wijnen en de omstandigheden waaronder zij worden gemaakt. Zo ontstaat er een tastbare, en soms zelfs ‘hechte’ relatie tussen producent, medewerker en klant. Op het gebied van werken willen wij een ‘inclusieve werkgever’ zijn. Wij bieden werkgelegenheid aan werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. Wij kunnen omgaan met verschillen tussen mensen en wij benutten de meerwaarde van diversiteit in ons bedrijf. Wij laten werknemers met een arbeidsbeperking ‘naar vermogen’ betaald werken. Vaak gaat het over werknemers die beperkingen ervaren vanwege een psychische of fysieke aandoening of vanwege een chronische ziekte. Daardoor kunnen ze niet (direct) alle activiteiten uitvoeren die horen bij een functie. Als ‘inclusieve werkgever’ houden wij er rekening mee en delen wij het werk zo in dat elke werknemer zijn mogelijkheden optimaal benut. In de drukkere tijden van het jaar werken wij samen met de sociale onderneming Paswerk. Samen met jobcoaches en loopbaanbegeleiders van Paswerk vullen wij het ‘inclusief werkgeven’ in ons bedrijf concreet in. In het belang van de werknemer, van ons bedrijf en van de maatschappij.

MVO - Marketing Communicatie

Okhuysen communiceert open (met haar klanten), waartoe zij een aantal wijnbladen heeft ontwikkeld. Het is een doel van Okhuysen om niet alleen te informeren en wijn te verkopen, maar ook haar passie voor wijn over te brengen op haar klanten. Dit doen ze door het hele verhaal te vertellen, vanaf de start van het domein, via het beplanten van de wijngaard en het wijnmaakproces tot de uiteindelijke binnenkomst van de wijn.

MVO - Milieu

Okhuysen streeft ernaar het gebruik van vervuilende stoffen/producten tot een minimum te beperken en werkt verder samen met professionele afvalverwerkers. De vertegenwoordigers van Okhuysen rijden in auto’s met een lage CO2 uitstoot en een laag verbruik. Okhuysen maakt gebruik van het fietsplan voor haar personeel en stimuleert verder weg wonend personeel om te carpoolen dan wel met OV te komen. Ook wordt werken vanuit huis voor verschillende mensen uit het bedrijf gefaciliteerd.

Inloggen

E-mailadres:
Wachtwoord:
Wachtwoord vergeten
Registreren
Inloggen

Nieuwsbrief

Op de hoogte blijven van het laatste wijnnieuws?

Schrijf u in voor onze nieuwsbrief!
U bent opgenomen in het abonneebestand. Hartelijk dank voor uw aanmelding!