Begrippen Duurzame Wijnbouw

Begrippen Duurzame Wijnbouw

Door Job Joosse | 5 februari 2018

Biologisch is in. Mensen denken vaak dat biologisch beter is voor de gezondheid en voor het milieu. Ook heerst het idee dat biologisch synoniem is met hogere kwaliteit. Dit is niet altijd waar. Daarom staren wij ons niet blind op keurmerken, maar letten we vooral op de werkwijze en de kwaliteit. Hieronder de termen die je vaak tegenkomt als het gaat om duurzame wijnbouw.

Duurzame wijnbouw/ Lutte Raisonnée

In duurzame wijnbouw (Franse benaming: lutte raisonnée) wordt het milieu voor mens, plant en dier zo veel mogelijk gespaard, met aandacht voor de economische rentabiliteit voor de wijnmaker. Op verschillende momenten tijdens het groeiseizoen worden problemen met ziekten en ongedierte in de wijngaard en uitdagingen in de kelder op een duurzame manier aangepakt om het gebruik van chemische fungiciden, insecticiden en pesticiden zo veel mogelijk te voorkomen. Maatschappelijk verantwoord ondernemen, het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en de ‘carbon foot print’ zijn ook belangrijke aandachtspunten.

Biologische wijnbouw

Biologische wijnproducenten gebruiken geen chemische bestrijdingsmiddelen (insecticide, herbicide en fungicide) en geen kunstmest. Tevens zetten ze geen genetisch gemodificeerde stoffen in. Het gebruik van zwavel en koper (zoals Bordeauxse pap) voor het beheersen van respectievelijk valse meeldauw (peronospora) en meeldauw (oïdium) is wel toegestaan. Als je officieel als biologisch geregistreerd wilt staan, moet je gecertificeerd worden. Dit is vastgelegd in Europees geldende richtlijnen. Buiten Europa gelden andere richtlijnen. Biologische wijnbouw is gericht op de gezondheid van en het leven in de bodems. Bij biologische wijnbouw worden alleen contactmiddelen gebruikt die zelden residuen achterlaten in de wijn.

Biologisch-dynamische wijnbouw

Biologisch-dynamische wijnbouw werkt ook zonder chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest, maar gaat nog een stap verder dan biologische wijnbouw. Dit is gebaseerd op de antroposofische principes voor landbouw van de Oostenrijker Rudolf Steiner (1861-1925). De wijngaard wordt gezien als een levend organisme. Werkzaamheden in de wijngaard en kelder worden afgestemd op de ritmes van de kosmische cycli. Ook werkt men met natuurlijke infusies en fermentaties, de zogenaamde ‘500’ preparaten, op basis van verschillende planten, kruiden, mineralen en dierlijke mest. Deze preparaten worden verdund met water en daarna in de wijngaard op de wijnstokken of de bodem aangebracht. Bij de productie van biologisch-dynamische wijnen vermijdt men het gebruik van gecultiveerde gisten in de kelder zo veel mogelijk en ook het gebruik van toegevoegd sulfiet wordt tot een minimum beperkt.

Vin Naturel

Vin naturel is een benadering waarbij met name in de kelder een minimale interventie is. Er mag het liefst niets van buiten de natuurlijke omgeving worden toegevoegd aan de druiven, most of wijn. Dit houdt overigens niet in dat er bij conventionele wijn zomaar alles mag worden toegevoegd. Dit is streng gereguleerd vanuit de Europese wetgeving. De toegestane technieken of procedés en de toegestane hulpmiddelen (toegevoegde stoffen) staan uitgebreid beschreven. Op dit moment is de term vin naturel nog niet gebonden aan specifieke regels of certificering. Waar biologisch en biodynamisch zich voornamelijk afspeelt in de wijngaard, is dat voor vin naturel de kelder. Met name het niet toevoegen van sulfiet is een van de belangrijkste struikelblokken voor veel wijnmakers. Ook probeert men te werken zonder toevoeging van gecultiveerde gisten en enkel de ‘wilde’ gisten hun werk te laten doen. Dit brengt de nodige risico’s met zich mee; het kan leiden tot ‘foute’ smaken in de wijnen.

Conventionele wijnbouw

Het is lastig om een objectieve definitie van conventionele wijnbouw te geven. Het is de gangbare manier van wijnbouw, waarbij chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest worden gebruikt. Dit is zeker niet zonder regels. Er is in de Europese wet precies vastgelegd welke producten mogen worden gebruikt en in welke mate. Vooralsnog is conventionele wijnbouw onmisbaar voor de wijnen in het laagste prijssegment.