Job behaalt ‘Magister Vini’!

Job behaalt ‘Magister Vini’!

Door Maartje van Veldhuizen | 15 november 2016

Elfde persoon die deze hoogst mogelijke wijnopleiding afrondt en jongste Magister Vini ooit.


Op 15 november behaalde Job Joosse, wijnadviseur bij Wijnkoperij Okhuysen, na een succesvolle verdediging van zijn scriptie ‘Het belang van kwaliteit voor Cabernet Franc uit Anjou en Touraine’, de titel Magister Vini. Job Joosse (1982) is daarmee de elfde Nederlander die deze hoogst haalbare professionele wijnopleiding succesvol afrondt en hij is bovendien de jongste Magister Vini ooit.

Magister Vini

De hedendaagse wijnhandel wordt steeds complexer en stelt steeds hogere eisen aan de kennis van ondernemers en hun personeel. Om professionals de gelegenheid te bieden om hun kennis over wijn en de handel in wijn op het hoogste niveau te toetsen, is het Examen Magister Vini in het leven geroepen. Na het succesvol afleggen van het examen wordt de titel Magister Vini toegekend. Degene die de titel Magister Vini mag dragen heeft aangetoond alle bedrijfseconomische aspecten van een internationaal opererend bedrijf in de wijnsector te kunnen beheersen.

Examen Magister Vini

Voor de organisatie van het Examen Magister Vini hebben het Productschap Wijn en de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Wijnhandelaren de Stichting Magister Vini opgericht. De stichting stelt zich ten doel het (doen) afnemen van examens op niveau 5. Het diploma Magister Vini is daarmee het hoogste Nederlandse professionele wijndiploma. De titel Magister Vini is wettelijk beschermd.

Het bestuur van de Stichting Magister Vini benoemt een examencommissie en ontwikkelt het beleid van de stichting. De examencommissie bestaat uit specialisten uit verschillende disciplines in de wijnwereld zoals de oenologie, de in- en verkoop van wijn, de marketing en de wetgeving. Na opheffing van het Productschap Wijn, eind 2014, is het secretariaat van de stichting ondergebracht bij de Stichting Wijnonderwijs Nederland (SWON).

Examen Job Joosse

Het examen bestaat uit drie delen; te weten een proeftechnisch deel, een theoretisch schriftelijk deel en een scriptie. Job koos als scriptieonderwerp ‘Het belang van kwaliteit voor Cabernet Franc uit Anjou en Touraine’.

Op 15 november heeft hij deze scriptie met goed gevolg toegelicht en verdedigd in de wijnkelders van Wijnkoperij Okhuysen, ten overstaan van de examencommissie. De examencommissie -bestaande uit Gerard Horstink, Ron Andes, Magda van der Rijst, Ibert van der Waal, Gert Crum en Tjitske Brouwer- waardeerde het hoge niveau van het onderzoek en de duidelijke verslaglegging.

U kunt de scriptie van Job hier teruglezen.